Sector IV: S

 21º vía: roy ***** 6c+/A2

23º vía: come cocos ***** 6b/A2

24º vía: S ***** 6c

25º vía: variante S *** 6b

26º vía: treboada **** 6c+

27º vía: pos ome si *** 6b+

28º vía: meadinha **** 6a+/A2

29º vía: días de lluvia ***/**** 6a+/6b

30º vía: espolón satiha **** 6b+

31º vía: variante espolón satiha *** 6a

32º vía: tía mucha ***** 7a/A2

34º vía: salo **** 6b+

52º vía:                         *****     6c