Sector III: Directa a los Techos

 7º vía: mutantes **** 6b/6b+

8º vía: carrachos corrosivos ***** 6c/6c+

12º vía: correcaminos *** 6a

13º vía: potencia 5.5 *****

14º vía: o desafío **** 7b/7b+

15º vía: hospedes do Himalaya **** 6b

16º vía: non e o que parece *** 6b

17º vía: ir por ir **** 6c+/7a

18º vía: todo es real

19º vía: directa a los techos **** 6b+/A1

20º vía: o foso do lobo ***** 6b+/6c/A2

21º vía: roy ***** 6c+/A2

22º vía: merlín **** 6a+

23º vía: come cocos ***** 6b/A2